• שלב 1: צפייה במתחם
  • שלב 2: צפיה בטיפוסי הדירות
  • שלב 3: סיכום
  • מיקום המגרש על גבי התב”ע
  • המגרש
  • הדמיית הבניין
  • תוכנית הדירה

שלב 02 - צפיה בטיפוסי הדירות

למעבר לשלב הבא לחץ המשך.

שלב 01 - צפייה במתחם

עברו עם העכבר על גבי ההדמיה וצפו במתחם
המשך
הדמיית המתחם
הדמיית המגרש